unie

V rámci projektu ‚Život v regionu objektivem mladých‘, registrační číslo: CZ.3.22/3.2.00/13.03913.

Život v regionu objektivem mladých
Jilemnicko – svazek obcí úspěšně navázal na své zkušenosti s realizací projektu přeshraniční spolupráce a v druhé polovině roku 2014 zahájil již třetí individuální projekt spolufinancovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007  – 2013 pod názvem „Život v regionu objektivem mladých“. Partnerem projektu je opětovně město Karpacz, které se pro vzájemnou spolupráci rozhodlo na základě předchozích dobrých zkušeností. Projekt oproti původnímu plánu zahájil s půlročním opožděním, neboť čekal v zásobníku schválených náhradních projektu na přesun finančních prostředků mezi jednotlivými programovými prioritami. Život v regionu objektivem mladých bude realizován v roce 2014 a jeho hlavním cílem je na základě spolupráce studentů a prostřednictvím nových médií přiblížit veřejnosti regionální tradice, události, spolkovou činnost a krásy regionu západní Krkonoše na obou stranách hranice. Díky vzájemné spolupráci mezi studenty na dokumentaci událostí v řešeném území bude možné vytvořit  systém regionálního studentského zpravodajství, který bude sloužit nejen obyvatelům regionu, ale také jako  moderní dokumentace současného dění pro příští generace. Dále je projekt zaměřen na aktivní prezentaci kulturních tradic a volnočasových aktivit prostřednictvím nových médiía moderní způsob uchování těchto informací pro budoucí generace. Velkým přínosem projektu je snaha o zapojení mládeže do událostí v regionu a dále snaha o jejich aktivní a trvalý zájem o současné dění.  Dalším důvodem pro realizaci projektu je rostoucí zájem o elektronická média u mládeže, který způsobuje upouštění od společenských aktivit, stejně jako klesající identifikaci s místem ve které bydlí, historií a tradicemi regionu a geografickým prostředím. Mladí lidé zasaženi technologickým pokrokem stále častěji tráví svůj čas před televizí nebo počítačem a navazují virtuální kontakty. Jak rodičům, tak učitelům se těžko hledá způsob, jak stimulovat zájem mládeže o reálné aspekty společenského života, vybídnout ji k osobním mezilidským kontaktům a k větší angažovanosti do činnosti ve prospěch sociálně-ekonomického rozvoje. Vzhledem k této situaci vznikla potřeba vytvořit projekt spočívající v přiblížení mládeži regionálních tradic a krásy česko-polské pohraniční oblasti. V rámci projektu budou pracovat dva zpravodajské týmy, jejichž činnost bude podpořena nejen nákupem techniky, ale také možností získat odborné znalosti v oblasti filmařské techniky. Jejich činností bude sbírání a zpracování informačního materiálu týkajícího se historie, tradic, životního prostředí, aktuálního dění a sociálních otázek regionu, díky čemuž se budou moci blíže seznámit s místním jedinečným charakterem a budovat svou identitu a sociokulturní příslušnost. Výstupy, které budou pravidelně zpracovávány, budou prezentovány široké veřejnosti prostřednictvím internetu, kabelové televize nebo veřejného prohlížecího místa.

  • Termín realizace projektu: červenec 2014 – září 2015
  • Celkové výdaje Jilemnicka – svazku obcí: 42.749,96 Eur
  • Přidělená dotace Jilemnicku – svazku obcí z ERDF: 36.337,46 Eur
Nejnovější příspěvky
jilemnicko logo Krkonose_bar_RGB KOMPOSTARNAJIL[1] tvk2014male
Partneři v projektu: Młodzieżowe Studio Reporterskie Karpacz
Karpacz
Archiv