Každoročně se v českých městech a obcích v adventním čase rozsvítí vánoční stromy. Tato tradice vznikla v Brně v roce 1924 díky spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi a dojemnému příběhu nalezeného dítěte v zasněženém lese. Obec Horní Branná uspořádala rozsvícení svého vánočního stromu v sobotu 26. listopadu v areálu zámku v Horní Branné.

Za účasti místních občanů zde probíhal adventní trh rukodělných výrobků.  V rámci společného programu vystoupily žáci mateřské školy z Valteřic a mateřské a základní školy z Horní Branné. V průběhu podvečera zahrály také skupiny Vánoční koule a Tensing Vrchlabí. K výborné pohodě přispěly i teplé nápoje a zabijačkové speciality. Pak už se rozsvítil vánoční strom a pomalu začal předvánoční čas. Zejména pro děti je očekávaní blížících se Vánoc tím nejkrásnějším obdobím v roce.

Film Krkonoše 2016. Délka 103 minut. Rozšířená verze.
Pozvánka do jilemnického kina – 21. prosince 2016 od 18 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu se už po několikáté koná první adventní neděli na Masarykově náměstí, letos tedy 27. listopadu, a tak není divu, že mezi lidmi panovala nálada přicházejících Vánoc, kterou navozoval i živý betlém. Ještě před rozsvícením stromu pronesli k lidem pár slov zástupci jednotlivých církví.

Nesměly chybět ani koledy, které zazpívali Haverlanti z místní ZUŠ. Dále přišlo na řadu již samotné slavnostní rozsvícení vánočního stromu. K této události promluvila i starostka města Jilemnice Jana Čechová. Na závěr programu vystoupilo hudební seskupení Oktopus, se kterým si někteří přihlížející také rádi zazpívali.